053-713-43-73 Contact@newlogic.co.il

בלוג פיתוח אתרי אינטרנט

חשוב לדעת כי אתר אינטרנט שלא הושקעה בו מחשבה וראייה מקצועית עד לפרטים הקטנים, לא יניב את התוצאות הרצויות. תהליך פיתוח אתר אינטרנט נכון, אינו שונה מפרויקט פיתוח תוכנה, משלב האפיון ועד לשלב השקת האתר.

 

 

אפיון האתר

השלב הראשון הוא אפיון ראשוני של האתר בשיתוף הלקוח הגדרת הצרכים והכנת תקציר (Brief) ראשוני.

בשלב השני מתקיימת פגישת אפיון מפורטת בשיתוף הלקוח ומנהל הפרויקט, במסגרת הפגישה מאופיין האתר במדויק על כל מרכיביו. על הלקוח לרכז את כל החומר שיפורסם באתר שלו בעליית האתר לאוויר : לוגו במידה ויש, תכנים טקסטואליים קבועים, תמונות וכו`.

 

ספר האתר הינו ההגדרה הויזואלית הראשונית של מרכיבי האתר כפי שהוגדר בפגישת האפיון. בסיום שלב זה יהיה בידי החברה אישור חתום ע"י הלקוח לקונספט הגראפי ולאפיון המערכת אשר יחד יהוו את תוכנית הפיתוח של מערכת האתר.

 

 

יצירת קונספט גראפי - עיצוב האתר

יצירת הקריאטיב והקונספט הגראפי תסתמך על פי אפיון האתר שיועבר לארט דירקטור החברה, הקונספט הגראפי כולל את דף הבית ודפים נוספים אם נתבקשו ע"י הלקוח. לאחר השלב הראשוני של הגרפיקה תועבר תמונה גראפית ללקוח לשם התרשמות מהמראה הכולל של האתר כפי שהוגדר באפיון האתר.

 

 

פיתוח האתר ומערכת האתר

לאחר אישור הקונספט הגראפי, נעשית האינטגרציה של העיצוב מול הטכנולוגיה. בשלב זה נגזר אפיון מערכת האתר על מרכיביו לצורך פיתוח האתר והאפליקציות הנדרשות ומסד הנתונים בהם משולבים האתר והממשקים של מערכת ניהול האתר.

 

 

פעולות בסיסיות לשקיפות האתר למנועי החיפוש

חקר מילות מפתח אשר יאפיינו תחום עיסוק האתר הצבת עדיפויות למילים השונות שנבחרו לפי מספר מתחרים וכמות המחפשים על פי כל מילה. בחירת המילים אשר יוטמעו בדפי האתר השונים. הכנת תכנים המיועדים למנועי החיפוש ועל פי המילים שנבחרו. הכנת תכנית עבודה למנהל פיתוח אתר ליישום הדגשים לאופטימזציית  האתר ברמת הקוד.

 

 

בדיקות תקינות האתר ומודולי השליטה

לאחר שלב פיתוח האתר והמערכת על כל מרכיביה כפי שהוגדר באפיון מערכת האתר, נכנס האתר לתקופת הרצה תחת שם דומיין זמני אשר יועבר ללקוח ,לשלב בדיקת תקינות המערכות והממשקים השונים.

 

 

הדרכה והטמעת מערכת

מתן הדרכה ושירות מקצועי ללקוח על תפעול מערכת ניהול האתר, והטמעת המערכת במשרדי הלקוח. בשלב זה יתבקש הלקוח להזין תכנים לאתר דרך ממשקי השירות הקיימים במערכת ועל פי ההדרכה שקיבל.

 

 

העלאת האתר לאוויר

בתום תהליך השלבים שצויינו לעיל, תועלה מערכת האתר על כל מרכיביה ותכניה לרשת האינטרנט תחת הדומיין הקבוע אשר בבעלות הלקוח, לשרת אירוח. 

שאיפות, תחכום, תוצאות. זו הדרך !
אתר טוב שווה הכנסות. נקודה.

רוצה תוצאות באמת? צור איתנו קשר לפגישת ייעוץ חינם

יש להזין שאת שם השולח.
נא להזין כתובת מייל חוקית
יש להזין את פרטי ההודעה